Договор за паричен заем между фирми

У нас вы сможете ознакомиться с «Договор за паричен заем между фирми» в LIT, FB2, DJVU, isilo, HTML, LRF, CHM, TCR, DOC, TXT, RTF, AZW3, PDF, PRC МОВІ, JAR, EPUB!

Договор за паричен заем Искаш да сключиш такъв договор? Кликни върху термините по-долу, за да научиш основните неща, които трябва да знаеш за този тип договори. Разгледай бланката на договора.

Навсякъде, където текстът е маркиран в син цвят, можеш да кликнеш, за да видиш превода на текста или негова алтернатива, която също можеш да използваш, в зависимост от твоя конкретен случай. Свали си бланка на договора в края на тази страница, която можеш да попълниш с твоите данни, да разпечаташ и да използваш.

Страни Страните по договора за паричен заем между фирми за заем се наричат заемодател и заемател. Заемодателят е лицето, което предоставя уговорената сума пари, а заемателят е този, който я получава.

Няма пречка да бъдат както физически лица то есть хоратака и юридическа лица търговски дружества и др.

Договор за паричен заем

Без тях договор няма. Трябва пълно да изпиша данните си по лична карта, както и да изискам от другата страна да направи същото. Това би било значително улеснение в договора за паричен заем между фирми на едно евентуално нежелано, разбира се съдебно производство, защото в него аз, ако съм ищец дай Боже!

Предмет Предметът на един договор включва правата и задълженията, които възникват между страните. В случая с договора за паричен заем съществува само едно задължение и то е връщането на заетата сума пари, което е в тежест на заемателя. Заемодателят има само правото да получи съответната сума.

Той няма задължение да предаде парите на заемателя! Евентуално бих могъл да уговоря с насрещната страна и заплащане на лихва. Това променя само факта, че имам като заемател две задължения — да върна пари и да платя лихва, а заемодателят две права: Срок Поначало договорът е безсрочен.

Но мога и да уговоря срок. Срокът е период от време.

Leave a Comment